Joery Driessen hoefsmederij
   
home
   
hoefsmederij
   
gebitsverzorging
   
fotos
   
contact
   
 
Ondanks alle zorg die besteed is aan de samenstelling van deze
website kan Hoefsmederij en Gebitsverzorging Joery Driessen geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van
enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website.

Tenzij expliciet anders is aangegeven komen Hoefsmederij en Gebitsverzorging Joery Driessen alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten) toe op alle informatie en afbeeldingen die op deze website wordt geopenbaard en is het niet toegestaan informatie of afbeeldingen van deze website te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze, anders dan voor eigen gebruik, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoefsmederij en Gebitsverzorging Joery Driessen.

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 
Joery Driessen gebitsverzorging
Copyright Joery Driessen. Webdesign Ans Rijke 2010. Disclaimer........